Home

VeSte

Student council party For active students
Home About VeSte Dossiers Contact Involvement
Home


Met oog op de debatten die gaan plaatsvinden de komende tijd over het aangekondigde leenstelsel is het praktisch om weer even onder te duiken in de golf van kritiek die er op het leenstelsel geuit is. Hierbij een opsomming van wat voorgesteld is, met daarna de kritiek van verschillende partijen.Wat is er voorgesteld vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?

Het belangrijkste onderdeel van het wetvoorstel bestaat uit de hervorming van het stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs. Kort alle voorgestelde veranderingen op een rijtje:


Meer info over het leenstelsel? Ga naar ons eerdere dossier hieroverDit zijn de redenen die het Ministerie noemt voor verandering van het huidige systeem:

1. In Nederland gaat relatief veel geld van onderwijspotje naar Studiefinanciering (in plaats van direct naar de bekostiging van de Nederlandse universiteiten en Hogescholen) in vergelijking tot andere landen

2. Student moet zelf investeren in zijn eigen profijt dat hij/zij later vergaart uit z’n daaruit volgende gunstige positie op de arbeidsmarkt met bijbehorend salaris. De overheid schetst een trend waarbij het ‘persoonlijk profijt’ van het volgen van een studie hard stijgt ten opzichte van het ‘maatschappelijke profijt’.

3. De huidige basisbeurs brengt een bepaald herverdelingseffect met zich mee  (‘basisbeurs komt alleen ten goede aan mensen die toch al tot de hogere inkomensgroep behoren’). Met de basisbeurs wordt ook dit herverdelingseffect afgeschaft.

4. Meer kwaliteit-impuls is nodig door grotere instroom studenten over de jaren. Tevens is deze groep studenten vrij divers gebleken en is hier passend onderwijs voor nodig.


Kritiek Raad van State:

De raad van State heeft als onafhankelijk adviseur van de regering een advies opgesteld over het leenstelsel. In onze ogen is deze kritiek niet mals. Een kleine opsomming van deze kritiek:


Kritiek van de LSVB

Overhaaste invoering van het leenstelsel zou miljoenen euro’s kosten doordat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) haar systeem niet op tijd kan aanpassen. Dat is de eerste conclusie die de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) publiceert over het wetsvoorstel om een leenstelsel in te voeren. “De haast waarmee dit rammelende wetsvoorstel door de Tweede Kamer wordt gejaagd is niet alleen onverantwoord, het kost ook nog eens heel veel geld”, zegt Tom Hoven, voorzitter van de LSVb.

Minister Bussemaker van Onderwijs stelt voor om de aanvullende beurs met maximaal 100 euro te verhogen. In het wetsvoorstel krijgen echter alle studenten met een aanvullende beurs één jaar lang 100 euro per maand extra, omdat DUO de uitvoering niet binnen een jaar op orde kan krijgen. Geld dat bezuinigd wordt op studenten en bedoeld is voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaat zo op aan een uitvoeringsmaatregel. In 2013 kregen meer dan 109.000 studenten een aanvullende beurs.

Meer informatie over de landelijke manifestatie tegen het leenstelsel is te vinden op www.stophetleenstelsel.nl.

(Bron: http://lsvb.nl/actueel/persbericht/overhaaste-invoering-leenstelsel-kost-miljoenen)


Kritiek van Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Universiteit van Tilburg

Het wordt er allemaal niet makkelijker op met ons fiscaal stelsel stelt de Tilburgse econoom Sylvester Eijffinger. Het wordt allemaal complexer en levert zelfs eventueel verkeerde incentives op. Het wordt zo nog onoverzichtelijker voor burgers waar zij voor wat en waarom door de overheid aangeslagen zouden kunnen worden. “Zo’n leenstelsel is een verontreiniging van de gewenste belastinghervorming. Bovendien gaan de marginale tarieven voor iedereen die met succes zich heeft ingezet voor haar of zijn studie soms wel decennia met 4% omhoog. Ook dat is niet wat met een belastinghervorming voor meer groei en werkgelegenheid nagestreefd wordt.”


Dit zijn misschien een ingewikkelde uitleg voor de gemiddelde student; Waar het echter op neer komt is dat deze trend kan leiden tot een vertrek van studenten - zeker de harde gamma’s en bèta’s – naar het buitenland. Dit wordt hier verder uitgelegd.


(Bron: http://www.scienceguide.nl/201409/veerman-noch-hamer.aspx)


Tegen het leenstelsel en wil je naar de manifestatie?

https://www.facebook.com/events/272805799585205/?fref=ts